Daszykowska-Tobiasz, Jadwiga. 2022. „Cierpienie Duchowe Dziecka W Wyniku śmierci Rodzica”. Horyzonty Wychowania 21 (58), 57-67. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2158.07.