Kondzioła-Pich, Katarzyna. 2022. „Kazania I Homilie Jako narzędzie kształtowania duchowości Dziecka. Pragmatyczne Aspekty Kontekstu Wypowiedzi”. Horyzonty Wychowania 21 (58), 33-43. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2158.05.