Sieradzka-Baziur, Bożena. 2022. „Rozwój Duchowy Dziecka W Pedagogice Janusza Korczaka”. Horyzonty Wychowania 21 (58), 11-21. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2158.03.