Sieradzka-Baziur, Bożena. 2022. „Edytorial: Horyzonty duchowości”. Horyzonty Wychowania 21 (58), 5. https://doi.org/10.35765/2158.01.