Bochniarz, Klaudia, i Marta Witkowska. 2022. „Rekonstrukcja Historyczna – Czy Pasja Chroni Przed uzależnieniem?”. Horyzonty Wychowania 21 (59), 123-34. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2159.13.