Krupska, Marta. 2022. „Narracja Jako Restauracja Wymiaru Humanistycznego W Pedagogice Fenomenologicznej Maxa Van Manena”. Horyzonty Wychowania 21 (59), 69-78. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2159.08.