Pokrzywa, Magdalena. 2023. „Inni Czy Tacy Jak My? Wizerunek osób Z niepełnosprawnościami W Przekazach Medialnych Dla Dzieci I młodzieży Oraz Jego Znaczenie Dla Edukacji ”. Horyzonty Wychowania 22 (61), 93-102. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2261.10.