Jaglarz, Ewa, i Agnieszka Popiel. 2023. „Wybrane Aspekty religijności U osób Z niepełnosprawnością Ruchową ”. Horyzonty Wychowania 22 (61), 137-48. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2261.13.