Skarbek-Jaskólska, Karolina, i Małgorzata Kierzkowska. 2023. „Wybrane Konteksty Relacji Rodzinnych W Percepcji Dzieci Wychowywanych W Zrekonstruowanych Systemach Rodzinnych Na Podstawie Badania Testem Relacji Rodzinnych”. Horyzonty Wychowania 22 (64), 123-35. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2264.12.