Walczak, Anna. 2023. „Edytorial: Cielesność I Podmiot”. Horyzonty Wychowania 22 (62), 7. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2262.02.