Kmiecik-Jusięga, Karolina. 2023. „Cele Logoprofilaktyki, Nowej Koncepcji Zapobiegania Zachowaniom Ryzykownym młodzieży. Założenia Teoretyczne ”. Horyzonty Wychowania 22 (62), 121-30. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2262.13.