Pawlak, Justyna. 2014. „Wzmacnianie Poczucia podmiotowości studentów Jako Czynnik sprzyjający kształtowaniu Postaw przedsiębiorczych”. Horyzonty Wychowania 13 (28), 157-69. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/29.