Sieradzka-Baziur, Bożena. 2015. „Zarys Metodyki Pracy Mediatora W Sprawach Cywilnych, Red. Naukowa Aneta M. Arkuszewska, Jerzy Plis, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014, Ss. 221.”. Horyzonty Wychowania 13 (27), 167-69. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/297.