D’Ambrosio, Rocco. 2011. „La Politica Tra Sicurezze E Paure”. Horyzonty Wychowania 10 (19), 11-24. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/307.