Sieradzka-Baziur, Bożena. 2011. „Lęki "homo loquens" I "Homo scribens"”. Horyzonty Wychowania 10 (19), 125-48. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/314.