Sajdera, Jolanta. 2011. „Społeczny Kontekst Edukacji W Okresie dzieciństwa”. Horyzonty Wychowania 10 (19), 232-39. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/320.