Pasierbek, Wit. 2010. „Edytorial: Lęki współczesności”. Horyzonty Wychowania 9 (18), 5-6. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/332.