Kaczmarska-Krawczak, Jadwiga. 2014. „Współpraca Nauki I Biznesu W Polsce Na przykładzie Regionu łódzkiego”. Horyzonty Wychowania 13 (28), 237-48. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/34.