Pasierbek, Wit. 2010. „Edytorial: Od racjonalności Do emocjonalności”. Horyzonty Wychowania 9 (17), 5. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/352.