Pasierbek, Wit. 2010. ā€˛Editorial: From Rationality to Emotionalityā€¯. Horyzonty Wychowania 9 (17), 7. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/353.