Pasierbek, Wit. 2009. „Edytorial: Moc I Niemoc myślenia”. Horyzonty Wychowania 8 (16), 5-7. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/373.