Solińska, Urszula. 2014. „Kształtowanie Postawy przedsiębiorczości wśród uczniów szkół Ponadgimnazjalnych Jako Przygotowanie Do aktywności Na Rynku Pracy”. Horyzonty Wychowania 13 (28), 303-16. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/38.