Myjak, Teresa. 2016. „Czynniki kształtujące Aspiracje Zawodowe młodzieży Akademickiej W Nowym Sączu W kontekście Wyzwań Globalnego Rynku Pracy”. Horyzonty Wychowania 15 (35), 217-31. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/524.