Popczyk, Wojciech. 2016. „Rola Systemu oświaty W Kreowaniu warunków Rozwoju Gospodarki Opartej Na Wiedzy W Polsce”. Horyzonty Wychowania 15 (34), 103-21. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/552.