Wiśniewska, Danuta Maria. 2016. „Kształtowanie Postaw przedsiębiorczych wśród studentów – Efekty, możliwości I trudności.”. Horyzonty Wychowania 15 (34), 157-73. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/586.