Lubacha-Sember, Judyta. 2016. „Główne Nurty I Kierunki Badań Nad przedsiębiorczością Kobiet”. Horyzonty Wychowania 15 (34), 343-60. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/591.