Safin, Krzysztof, i Jacek Pluta. 2016. „Przedsiębiorczość Ludzi młodych I ścieżki Karier. Stan, Uwarunkowania, Konsekwencje”. Horyzonty Wychowania 15 (34), 67-86. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/592.