Łuczka, Teresa, i Małgorzata Rembiasz. 2016. „Badanie Postaw przedsiębiorczych studentów – Wybrane Aspekty Teoretyczne I Empiryczne”. Horyzonty Wychowania 15 (34), 27-47. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/754.