Żur, Agnieszka. 2016. „Edukacja Spersonalizowana a Rozwijanie Potrzebnych współcześnie Kompetencji społecznych wśród studentów Uczelni wyższych”. Horyzonty Wychowania 15 (34), 137-55. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/802.