Wach, Krzysztof. 2016. „Edukacja przedsiębiorcza: Analiza Bibliometryczna Polskiego piśmiennictwa”. Horyzonty Wychowania 15 (34), 11-26. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/814.