Wach, Krzysztof. 2016. „Edytorial: Edukacja W służbie Dla przedsiębiorczości”. Horyzonty Wychowania 15 (34), 5-8. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/829.