Pasierbek, W. (2017) „Człowiek i pedagogika na progu nowego tysiąclecia”, Horyzonty Wychowania, 1(1), s. 5-7. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1173 (Udostępniono: 27maj2023).