Albański, Łukasz (2017) „The new brave world of race? Interracial adoption and the issue of racial categorization”, Horyzonty Wychowania, 16(37), s. 87-101. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1256 (Udostępniono: 30marzec2023).