Mółka, M. i Mółka, J. (2018) „Narracja źródłem wiedzy w pedagogice / Narrative as a source of knowledge in pedagogy”, Horyzonty Wychowania, 17(42), s. 111-123. doi: 10.17399/HW.2018.174208.