Melosik, Z. (2018) „Globalizacja, amerykanizacja i procesy (glo)kalizacji. Konteksty i kontrowersje”, Horyzonty Wychowania, 17(41), s. 11-27. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1509 (Udostępniono: 25wrzesień2023).