Tokarska, U. (2018) „Wybrane konteksty i strategie profesjonalnej pracy z opowieścią Do not harm. Help. Develop. Selected contexts and strategies of professional story-work”, Horyzonty Wychowania, 17(42), s. 97-110. doi: 10.17399/HW.2018.174207.