Starnawska, M. (2019) „Guiding Directions in Social Entrepreneurship and Innovation Education: Experts’ Insights”, Horyzonty Wychowania, 17(44), s. 31-39. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1552 (Udostępniono: 29marzec2023).