Świętek, A. W. (2019) „Edukacja formalna na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych”, Horyzonty Wychowania, 17(44), s. 189-197. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1561 (Udostępniono: 26marzec2023).