Klimek, G. (2019) „Wolność i otwartość jako składnik aktywizacji przedsiębiorczości studentów”, Horyzonty Wychowania, 17(44), s. 179-188. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1568 (Udostępniono: 26marzec2023).