Wiśniewska, D. (2019) „Przedsiębiorczość uczelni w kontekście zmian Ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0)”, Horyzonty Wychowania, 17(44), s. 83-92. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1579 (Udostępniono: 29marzec2023).