Stabryła-Chudzio, K. (2019) „Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji – aspekty finansowe”, Horyzonty Wychowania, 17(44), s. 73-82. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1582 (Udostępniono: 26marzec2023).