Zysk, W. (2019) „Kształcenie postaw uczniów wobec rozwoju globalnego”, Horyzonty Wychowania, 17(44), s. 219-227. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1583 (Udostępniono: 30marzec2023).