Głód, G. i Raczyńska, E. (2019) „Analiza projektu "Rozwiązanie problemu w realnie funkcjonującej firmie" w ramach praktycznego profilu studiów "Przedsiębiorczość i Finanse".”, Horyzonty Wychowania, 17(44), s. 199-208. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1587 (Udostępniono: 30marzec2023).