Tutko, M. (2019) „The use of crowdfunding in entrepreneurship education in higher education institutions”, Horyzonty Wychowania, 17(44), s. 59-71. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1588 (Udostępniono: 29marzec2023).