Pędziwiatr, E. i Kulczycka, J. (2019) „Oferta edukacyjna polskich uczelni technicznych w obszarze CSR”, Horyzonty Wychowania, 17(44), s. 93-102. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1589 (Udostępniono: 29marzec2023).