Grabińska, B. A. (2019) „Sytuacja zawodowa absolwentów wyższych uczelni ekonomicznych wchodzących na rynek pracy w świetle zmian w finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce”, Horyzonty Wychowania, 17(44), s. 155-166. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1593 (Udostępniono: 29marzec2023).