Pindór, T. (2019) „Kształcenie studentów uczelni technicznej z wykorzystaniem aktywnych metod rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności”, Horyzonty Wychowania, 17(44), s. 103-112. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1594 (Udostępniono: 30marzec2023).