Sajdera, J. (2019) „Mobilność edukacyjna przejawem motywów przedsiębiorczych w doświadczeniach właścicielek niepublicznych placówek edukacyjnych”, Horyzonty Wychowania, 17(44), s. 145-154. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1595 (Udostępniono: 29marzec2023).