Korpysa, J. (2019) „Wpływ metody wykorzystywanych w edukacji przedsiębiorczej na proces tworzenia startupów – wyniki badań”, Horyzonty Wychowania, 17(44), s. 125-134. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1597 (Udostępniono: 30marzec2023).