Siemieniak, P., Rembiasz, M. i Ruta, A. (2019) „Zarządzanie zespołem jako kompetencja przedsiębiorcy na podstawie analizy zachowań studentów”, Horyzonty Wychowania, 17(44), s. 135-144. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1604 (Udostępniono: 29marzec2023).